Nordeas partnerskap på Di Digital Startup Tour

Att stötta nyföretagande är en central del i vår strategi och en av våra stora drivkrafter. Ny teknik är också centralt för oss på Nordea, och vi gör just nu stora investeringar för att vara i framkant av utvecklingen. 

Som Nordens största bank behöver vi följa med i den nya ekonomin för att möta kundernas behov. Vi ser därför DI Digital Startup Tour som en fantastisk möjlighet att dels träffa våra framtida kunder, och dels dra intressanta lärdomar att applicera på vår och våra kunders verksamhet.   

Nordea hjälper vinnarna i respektive deltävling att förverkliga sina idéer genom att erbjuda:

  • Finansiell coach och en mentor under 12 månader
  • Rådgivning och analys från experter inom finansiering, valuta, aktier och M&A
  • Gratis tillgång till relevanta banktjänster under 12 månaderVilka är vi?

Nordea är en av Europas tio största universalbanker mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder, 30 000 medarbetare och 600 kontor. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Vi har en bred expertis och erbjuder ett omfattande utbud av produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring.

Som en stor bank har vi ett ansvar gentemot samhället, och därför utgör frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning en viktig del i vårt dagliga arbete.

Användingen av våra online- och mobilbankslösningar ökar snabbt både bland våra privat- och företagskunder. Vår vision är att vara relevanta och personanpassade för varje enskild kund och vi kommer under de närmaste åren att göra om banken i grunden för att ta täten i framtidens digitala samhälle. 

Läs mer om oss på www.nordea.comPå scen

Stefan P Andersson
Head of Business Banking, Nordea

Ansvarar för Nordeas satsning och verksamhet för små- och medelstora företag i Sverige. Har i över 20 år i olika finansiella företag och banker jobbat med att förbättra service och tjänster till såväl nyföretagare som etablerade förertag. Stefan har också personligen ett stort engagemang i att stötta företagande, exempelvis som styrelsemedlem i Nyföretagarcentrum Sverige och tidigare jurymedlem i bland annat Venture Cup och Ung Företagsamhet.

Läs mer

Inga-Lill Carlberg
Regionchef, Business Banking, Nordea

Brinner för att underlätta för företagare och entreprenörer att driva och utveckla sina företag –  genom att bistå med finansiell expertis och ett starkt engagemang.

Har arbetat 25 år på Nordea inom en mängd olika områden såsom kapitalförvaltning, private banking, och business banking. Har dessutom ett antal styrelseuppdrag inom finansbranschen, bl a inom Tredje AP-fonden. Examen från  Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer

Maria Skoglund
Regionchef, Business Banking, Nordea

Brinner för företagare och företagen. Omger sig med entreprenörer och egen företagare inom familjen där företagarfrågor ständigt diskutera.

Har arbetat i Nordea i 25år och huvudsak med finansiering och rådgivning till företag, från start up företaget till det börsnoterade bolaget. Har pluggat ekonomi och psykologi vid högskolan i Gävle och Umeå universitet.

Läs mer

Mattias Abrahamsson
Regionchef, Nordea

Genom sin bakgrund i Nordea har Mattias Abrahamsson lång erfarenhet av att arbeta med företag, allt från det nystartade företaget till de stora etablerade bolagen. Han är väl förtrogen med de finansiella utmaningar som företag kan möta i sin verksamhet och har jobbat länge med rådgivning kring detta. Idag är han Regionchef i Nordea och slutar aldrig fascineras av drivkraften, kreativiteten och viljan hos nya entreprenörer.

Läs mer

Katarina Duvemyr
Regionchef, Business Banking Sydsverige, Nordea

Nyligen inflyttad till Malmö och älskar kreativiteten i den här stan! Ser nyföretagande och entreprenörskap som viktiga samhällsfrågor. Stöttar vi entreprenörerna och deras idéer så gynnar vi tillväxten, integrationen, livskvaliteten – ja, hela samhällets utveckling.

Civilekonom från Handels i Stockholm som sedan dess (20 år) på ett eller annat sätt jobbat med företagskunder i Nordea.

Läs mer